Varmepumpe økonomi

Der er mange faktorer, som du skal tage med i beregningen, hvad enten du skal investere i en luft til luft varmepumpe eller et stort luft til vand eller jordvarmepumpe anlæg. Nedenfor har vi gennemgået nogle af de vigtigste faktorer, som har indflydelse på rentabiliteten for din varmepumpe investering.Få et uforpligtende tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en effektiv varmepumpe.

Spar på varmeregningen.

Få tilbud

Fremtidens elpriser

Det er fornuftigt at forholde sig og have en holdning til hvordan de fremtidige elpriser vil udvikle sig. Det er nemlig en stor del af udgifterne til dit fremtidige strømforbrug, som du reelt kan spare ved f.eks. at skifte din elvarme ud med et varmepumpe anlæg. Hvis du skifter fra et oliefyr eller naturgasfyr, så vil det være udgifterne til strøm til din varmepumpe, som du skal tage med i beregningen af hvor rentabel din samlede investering vil være.

Prisen pr. kWh består af primært to dele. Først og fremmest indgår selve markedsprisen på el i den samlede pris pr. kWh, som dit elselskab afregner for dig. Selve markedsprisen har historisk set på kort sigt både steget og faldet gennem årene. Over en længere årrække er denne dog steget.

Herudover indgår der en del afgifter til staten, såsom grønne afgiver og moms, samt diverse forsyningsafgifter til elselskabet. Disse udgifter har løbende ændret sig efter det politiske klima og vil sandsynligvis også ændre sig i fremtiden. Afgifterne er øget langsomt over tid. Samtidig er der også nogle omkostninger direkte til dit elselskab. De fleste af disse afgifter stiger eller falder med udviklingen i markedsprisen på el, da der er tale om en procentmæssig afregning. Stiger prisen i markedet på el, så stiger de samlede afgifter altså også.

I tabellen herunder har vi illustreret udviklingen i den samlede elpris til alm. forbrugere og specificeret både markedspris på el og de dertil tilhørende afgifter til både stat og elselskab:

varmepumpe elpriser
Kilde: Energitilsynet

I perioden fra 2006 til og med 2011 er prisen på el steget fra 1,8 kr./kWh til 2,2 kr./kWh. Det svarer til en stigning i elpriserne på 4% om året. Går vi længere tilbage, så har stigningen været endnu større. Det forventes at energipriserne vil stige i samme takt over de næste mange år. En fornuftig og forsigtig vurdering i dit regnestykke kunne være 2-3% forventet stigning i elprisen.


Prisen på varmepumpe anlægget

Prisen på dit varmepumpe anlæg er selvfølgelig et yderst vigtigt parameter i beregnigen. Jo større udgift til at køb varmepumpen, jo større krav til dine årlige besparelse frem i tiden. Omvendt kan en ekstra startomkostning til et dyrere og bedre anlæg måske betale sig i længden, så du evt. kan opnår en længere levetid og bedre effektivitet på varmepumpen.

Sørg dog altid for at indhente flere tilbud på lige netop den varmepumpe, som du har besluttet dig for at købe. Således konkurrence udsætter du dine leverandører og kan sandsynligvis opnår en bedre pris på det samme anlæg, eller evt. blive bekræftet i den leverandør, som du har valgt.


Kvaliteten på varmepumpen

Det er vigtig at sætte dig grundigt ind i hvor god kvalitet den varmepumper, som vælger, er i. Vælger du en billig løsning, så vil det ofte betyder kortere levetid, mindre effektivitet og sandsynligvis også flere service omkostninger. Hvis du vælger en kvalitetsvarmepumpe, så vil den sandsynligvis også kunne holde i flere år og dermed muligvis være en bedre investering på lang sigt. En god varmepumpe skønnes til at holde i over 15 år, så det er en god idé at tænke langsigtet.


Service og vedligehold på varmepumper

Der kræves et årligt eftersyn af varmepumper, hvilket du skal regne med i dine løbende udgifter for driften af varmepumpen. Udgifter til eftersynet afhænger den valgte varmepumpe type. Spørg din leverandør fra start af hvad det årlige service eftersyn koster. Du behøver dog ikke at vælge det firma, som du køber varmepumpen af, som din fremtidige service leverandør. Eftersynet kan være billigere andre steder.


Dit samlede varmeforbrug

Din husstands varmeforbrug vil være meget forudsigeligt, med mindre at du vælger at efterisolere dit hus eller f.eks. installere mere energivenlige vinduer. Således vil det kun være de enkelte års kuldegrader, som kan få dit varmeforbrug til at svinge, hvilket udjævner sig på langt sigt.


Renteudgifter

Ved køb af de luft til vand eller jordvarmeanlæg, skal man ofte have finansieret sin varmepumpe med et lån i banken eller realkreditinstituttet. Udgifer til dette lån skal også medregnes i investeringen. Niveauet på renteudgifterne afhængiger af om du låner til fast eller variabel rente, samt hvor lang løbetid du vælger at låne i.

Hvis du vælger at låne med en variabel rente, så kan du i dag låne til en rente på mellem 1% og 2% hos realkreditinstituttet, men i hele lånets løbetid skal man nok inkalkulere at renten vil stige over investeringshorisonten. Låner du i banken, så vil renten oftest være højere.

For at være på den sikre side når du skal regne dine renteomkostninger ud, så benyt evt. en fast rente med en løbetid på 10 år, som du nok skal regne med at betale lånet tilbage i løbet af. Denne vil i dag groft antaget ligge i omegnen af 5-8% inkl. omkostninger til banken eller realkreditinstituttet. Husk også, at du faktisk har et rentefradrag på ca. 33% af dine renteudgifter.

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en luft til luft varmepumpe.

Bestil her

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en en luft til vand varmepumpe

Bestil her

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en jordvarme pumpe.

Bestil her