Jordvarme pumpe

Et jordvarme anlæg er et fuldt ud funktionsdygtigt varmepumpeanlæg, som kan benyttes som primær varmekilde til en husstand. Dette fungerer, som et centralt varmeanlæg, på akkurat samme måde, som et almindelige naturgasfyr eller oliefyr. Forskellen er bare at energien hentes fra jordbunden omkring huset og ikke fra enten olie eller naturgas. Jordvarmeanlægget er faktisk også mere effektivt, men samtidig også en dyrere investering. Læs mere om de forskellige typer af varmepumper her.

En jordvarmepumpe kaldes også for væske-vandvarmepumpe eller vand til vand varmepumpe.

jordvarme pumpe


Hvordan fungerer et jordvarmeanlæg?

Jordvarmeanlægget trækker energi ud fra jordens øvre opvarmede lag, som opvarmes af solen i løbet af dagen. Rent teknisk består anlægget af en masse slanger, som graves ned i jorden omkring huset og som kobles til en varmepumpe. Slangen, som graves ned i haven indeholder et kølemiddel, som cirkulerer rundt og som løber frem til varmepumpen, som herefter sørger for at trække varmeenergien ud af kølemidlet, som herefter via varmepumpens teknik opvarmer kølemidlet yderligere, så det kan bruges til at opvarme husets varmtvandsbeholder. Jo mere slange, som er gravet ned i haven, jo mere energi kan trækkes ud af jordbunden.

Et jordvarmepumpe anlæg er mere effektivt end både en luft til luft varmepumpe og en luft til vand varmepumpe og opnår derfor en højere COP faktor. Jordvarme er derudover en meget stabil varmekilde, da der ikke er de samme temperatursvingninger, som der er på varmepumper, som trækker energien ud via luften.Få et uforpligtende tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en effektiv varmepumpe.

Spar på varmeregningen.

Få tilbud

Levetid på jordvarmeanlæg

Et jordvarmeanlæg kan have en levetid på op til 20 år eller mere. De nedgravede slanger kan have en længere levetid, mens at selve kompressoren i varmepumpen nok skal forventes at skulle skiftes efter 20 år. En varmepumpe af god kvalitet er mere modstandsdygtig overfor vores nordiske klima og håndterer bedre de ofte store temperatursvingninger over og under frysepunktet, som netop karakteriserer vores vintre herhjemme. Læs mere om levetid på varmepumper.


Støjen fra et jordvarmeanlæg

Som udgangspunkt er støjen fra et jordvarmeanlæg ikke et særligt problem, men som på alm. varmepumper, så skal man sørge for installation på et materiale, som kan absorbere eventuelle vibrationer.


Effektiviteten på et jordvarmeanlæg

Jordvarme pumpen er den mest effektive at af alle varmepumpe typer.Ved større moderne radiatorer så øges effektiviteten betragteligt, da fremløbstemperaturen således ikke behøver at blive lige så høj.


Dimensionsering af jordvarme anlæg

Det er vigtigt at du på forhånd undersøger hvor meget varme, som din anlæg skal producere til husstanden. Hvis varmepumpen er underdimensioneret, så vil du skulle bruge unødig meget ekstra el energi til opvarmning af den ekstra del, som varmepumpen ikke kan klare. Omvendt vil et for stort anlæg kræve for mange start og stop situationer, som heller ikke er effektivt. Ligeledes anbefales det også at efterisolere boliger med ingen eller lille isolering før dimensionering af anlægget, da en senere isolering netop vil betyde et ineffektivt overdimensioneret jordvarmeanlæg.

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en luft til luft varmepumpe.

Bestil her

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en en luft til vand varmepumpe

Bestil her

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en jordvarme pumpe.

Bestil her