Støj fra varmepumper

Hvis man installerer en luft til luft varmepumpe eller luft til vand varmepumpe i sin bolig, så slipper man ikke helt for støjgener. Det er vigtigt at finde den rigtige placering på huset både i forhold til gener for dig selv og i forhold til naboer. Derudover skal du også undersøge støjniveauet for den enkelte varmepumpe før du installerer.

støj varmepumpe


Varmepumpens støjniveau

Der er reelt ingen forskel på den udvendige del på en luft til luft varmepumpe og en luft til vand varmepumpe. Derfor er det begge disse typer varmepumper, som du skal være opmærksom på hvor meget støjer. En jordvarmepumpe har ikke samme støjgener.

Støjniveauet fra en varmepumpe sammenlignes ofte med den støj, som kommer fra en almindelig vaskemaskine. Selve støjen stammer fra primært to kilder, nemlig ventilatoren der suger luft ind og kompressoren, der komprimerer kølemidlet.

Det er primært udedelen, som har et højt støvniveau, men indedelen på en luft til luft varmepumpe kan også være relativt højt på særligt de billige varmepumper. Det er altid en god idé at få demonstreret en varmepumpe i brug, så man selv kan få et indtryk af lydniveauet. Vær også opmærksom på at afrimningsfunktionen på en varmepumpe kan være ekstra støjende.

Der er mange forskellige varmepumper på markedet herhjemme og det opgivne støjniveau kan variere f.eks. fra 35 dB til op 55 dB eller derover.Få et uforpligtende tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en effektiv varmepumpe.

Spar på varmeregningen.

Få tilbud

Støj mod skel til nabo

Reglerne for støj mod skel er 45 dB i dagtimerne og 35 dB i aften og nattetimerne for parcelhuse og rækkehuse. Jo længere væk fra skellet din varmepumpe er placeret, jo mindre støjer den mod skellet. Hvis der derudover er f.eks. er buske og hegn ind til naboen, så vil disse reducere støjen fra din varmepumpe yderligere.

Der findes nogle tommelfinger regler for udregningen af hvor langt fra skellet din varmepumpe kan være placeret. Hvis din varmepumpe f.eks. støjer med 48 db med 1 meters afstand, så vil den dobbelt så lang afstand støje 6 db mindre. Fordobler du igen afstanden reduceres støjniveauet igen med 6 db og så er du altså på 2 meters afstand nede på 36 db. På 4 meters afstand er du yderligere nede på 30 db.


Hvordan måles støj?

Støj måles i decibel (dB). Der findes forskellige oversigter på nettet, som på overskuelig vis angiver hvor meget f.eks. 40 dB svarer til, set i forhold til de lydindtryk vi ofte kender, som f.eks. lyden fra en opvaskemaskine, trafikstøj, boremaskine osv. Det vigtigste, at vi er at med blot en forøgning på få dB, så vil lyden opfattes som dobbelt så høj. Hvis f.eks. en lyd på 40 dB øges med 6-10 dB, så er vil du opfatte lyden dobbelt så høj.


Installationen af varmepumpen

Støjen fra en varmepumpe kan blive ekstra forstærket, hvis den ikke er installeret korrekt. F.eks. kan en varmepumpe støje ekstra hvis den installeres på en let konkstruktion, som et tag eller trævæg, der kan fungere som ekstra forstærker for de vibrationer, som foregår i varmepumpen.


Energistyrelsens støjberegner

Energistyrelsen har udarbejdet en støjberegner, som kan hjælpe dig med at finde den optimale placering til varmepumpe på huset. Beregneren tager udgangspunkt i de oplysninger, som du kan få fra leverandøren af din varmepumpe og kortdata, som herefter finder den bedste placering, så det gode naboskab kan bevares. Støj beregneren finde her: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en luft til luft varmepumpe.

Bestil her

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en en luft til vand varmepumpe

Bestil her

Modtag 3 gratis uforpligtende tilbud på en jordvarme pumpe.

Bestil her